Bảng giá xe tải Hoàng Huy Dongfeng 2023

Giá xe tải Dongfeng B180 là một trong những ưu tiên khi các tài xế, công ty vận tải tìm kiếm xe ben, xe tải. Hãy cùng tham khảo bảng giá xe Dongfeng và chính sách mua hàng cực kì ưu đãi tại Hoàng Huy Dongfeng.

Bảng giá xe tải Hoàng Huy Dongfeng 2023 mới nhất đang được cập nhật thường xuyên

Cập nhật bảng giá xe tải nặng Dongfeng Hoàng Huy tháng 11/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 11/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 808,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15898,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6888,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35928,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 818,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15913,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15913,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 828,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15898,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35923,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35948,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58948,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58968,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15928,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35963,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58968,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,118,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,108,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,118,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,148,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,248,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,238,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,458,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,358,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,458,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp758,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp768,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,168,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,188,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,068,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,128,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,148,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp888,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp898,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 10/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 10/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 813,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15903,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6893,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35933,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 823,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15918,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15918,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 833,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15903,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35928,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35953,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58953,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58973,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15933,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35968,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58973,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,123,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,113,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,123,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,153,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,253,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,243,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,463,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,363,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,463,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp763,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp773,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,173,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,193,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,073,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,133,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,153,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp893,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp903,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải, xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy tháng 9/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 9/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 818,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15908,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6898,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35938,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 828,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15923,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15923,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 838,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15908,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35933,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35958,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58958,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58978,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15938,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35973,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58978,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,128,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,118,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,128,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,158,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,258,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,248,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,468,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,368,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,468,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp768,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp778,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,178,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,198,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,078,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,138,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,158,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp898,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp908,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 8/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 8/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 819,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15909,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6899,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35939,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 829,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15924,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15924,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 839,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15909,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35934,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35959,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58959,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58979,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15939,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35974,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58979,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,129,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,119,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,129,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,159,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,259,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,249,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,469,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,369,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,469,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp769,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp779,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,179,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,199,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,079,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,139,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,159,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp899,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp909,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 7/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 7/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 839,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15929,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6919,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35959,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 849,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15944,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15944,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 859,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15929,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35954,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35979,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58979,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58999,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15959,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35994,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,58999,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,149,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,139,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,149,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,179,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,279,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,269,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,489,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,389,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,489,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp789,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp799,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,199,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,219,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,099,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,159,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,179,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp919,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp929,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 6/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 2/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 841,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15931,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6921,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35961,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 851,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15946,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15946,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 861,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15931,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35956,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35981,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58981,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,581,001,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15961,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35996,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,581,001,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,151,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,141,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,151,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,181,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,281,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,271,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,491,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,391,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,491,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp791,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp801,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,201,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,221,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,101,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,161,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,181,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp921,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp931,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 5/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ XE TẢI DONGFENG 5/2023
Loại xeK.thước thùng(m)Giá công bố
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,1m 840,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,83*2,35*2,15930,000,000
xe tải thùng lửng 2 chân b180 thùng dài 7,8m7,5*2,3*0,6920,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 7,85m7,85*2,38*2,35960,000,000
Xe satxi 2 chân B180 tâm cầu 6,5m 850,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15945,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 8,8m8,8*2,35*2,15945,000,000
Xe satxi B180 2 chân B180 tâm cầu 7,1m 860,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,5m9,5*2,3*2,15930,000,000
Xe tải b180 thùng kín inox dài 9,7m9,7*2,38*2,35955,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,38*2,35980,000,000
Xe tải B180 thùng Palet Inox 9,7m9,7*2,38*2,58980,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,581,000,000,000
xe mui bạt 2 chân b180 thùng dài 9,7m9,7*2,35*2,15960,000,000
Xe tải b180 thùng kín container dài 9,7m9,7*2,39*2,35995,000,000
Xe tải B180 thùng Palet cont 9,7m9,7*2,38*2,581,000,000,000
Xe tải B180 thùng cánh dơi 9,7m bửng nâng9,7*2,33*2,331,150,000,000
Xe tải B180 thùng chở xe máy 9,85m9,85*2,35*2,671,140,000,000
Xe tải B180 thùng chở ô tô 9,85m9,85*2,26*3,21,150,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân sắt xi 1,180,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng mui bạt dài 9,4m9,4*2,36*2,151,280,000,000
Xe tải Dongfeng 3 chân thùng lửng dài 9,4m9,4*2,3*0,61,270,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc thấp  
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,5m9,5*2,36*2,151,490,000,000
Xe 4 chân Dongfeng nóc cao  
Xe tải Dongfeng 4 chân sắt xi 1,390,000,000
Xe tải Dongfeng 4 chân thùng mui bạt dài 9,35m9,35*2,36*2,151,490,000,000
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp790,000,000
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp CumminCầu láp800,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,200,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp D320Cầu láp1,220,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp CumminCầu láp1,100,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 420Hp RenaultCầu láp1,160,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp RenaultCầu dầu1,180,000,000
Xe ben tự đổ  
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp920,000,000
Xe ben 8 tấn YC180Cầu láp930,000,000

Cập nhật bảng giá xe tải Dongfeng Hoàng Huy tháng 4/2023 mới nhất

BẢNG GIÁ DONGFENG THÁNG 4/2023
Loại xeKích thước thùng(m)Giá công bố(vnđ)
Xe satxi ngắn tâm cầu 6,1m 849,000,000
xe tải 9 tấn dongfeng thùng mui bạt 7,8 x 2,3 x 2,15919,000,000
xe tải 9,2 tấn dongfeng thùng lửng7,8 x 2,3 x 0,6909,000,000
xe tải 8,15 tấn dongfeng thùng kín Inox 7,85 x 2,38 x 2,35949,000,000
xe tải 8,15 tấn dongfeng thùng kín cont 7,85 x 2,38 x 2,35959,000,000
xe tải dongfeng 7,9 tấn thùng Palet Inox 7,85 x 2,38 x 2,58961,000,000
xe tải 7,9 tấn dongfeng thùng Palet cont 7,85 x 2,38 x 2,58974,000,000
xe tải 7,7 tấn dongfeng thùng cánh dơi 7,85 x 2,38 x 2,331,029,000,000
Xe satxi tâm cầu 6,5m 864,000,000
xe tải 8,5 tấn dongfeng thùng mui bạt8,8 x 2,3 x 2,15944,000,000
xe tải 8,8 tấn dongfeng thùng lửng 8,8 x 2,3 x 0,6934,000,000
xe tải 7,8 tấn dongfeng thùng kín Inox 8,8 x 2,38 x 2,35979,000,000
xe tải 7,7 tấn dongfeng thùng kín cont8,8 x 2,38 x 2,35989,000,000
xe tải 7,6 tấn thùng Palet Inox8,8 x 2,38 x 2,58999,000,000
xe tải 7,7 tấn dongfeng thùng Palet cont8,8 x 2,38 x 2,581,009,000,000
xe tải 7,7 tấn dongfeng thùng cánh dơi8,8 x 2,38 x 2,331,064,000,000
Xe satxi tâm cầu 7,1m 879,000,000
xe tải 7,8 tấn dongfeng mui bạt 9,7m9,7 x 2,3 x 2,15969,000,000
xe tải 7,8 tấn dongfeng thùng lửng9,5 x 2,3 x 0,6954,000,000
xe tải 7,4 tấn dongfeng thùng kín Inox 9,7 x 2,38 x 2,351,009,000,000
xe tải 7,5 tấn dongfeng thùng kín cont 9,7 x 2,38 x 2,351,019,000,000
xe tải 7,4 tấn dongfeng thùng Palet Inox 9,7 x 2,38 x 2,581,019,000,000
xe tải 7,1 tấn dongfeng thùng Palet cont 9,7 x 2,38 x 2,581,034,000,000
xe tải 7,3 tấn dongfeng thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,351,079,000,000
xe tải 6,8 tấn dongfeng thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,581,094,000,000
xe thùng Palet cont 9,5m   
bửng nâng sàn 2 tầng9,5 x 2,38 x 2,581,059,000,000
xe thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,351,099,000,000
xe thùng chở xe máy 9,85m9,85 x 2,35 x 2,671,074,000,000
xe thùng chở ô tô 9,85m9,85 x 2,26 x 3,21,174,000,000
Xe 3 chân Dongfeng  
xe satxi 3 chân 1,184,000,000
xe tải dongfeng 3 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,151,274,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,61,264,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,351,318,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,351,328,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng kín cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,351,374,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,521,328,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,521,344,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng Palet cont 9,5m bửng nâng9,5 x 2,38 x 2,521,388,000,000
xe tải dongfeng 3 chân thùng cánh dơi 9,5m9,5 x 2,38 x 2,351,444,000,000
Xe 4 chân Dongfeng  
xe satxi 4 chân 1,384,000,000
xe tải dongfeng 4 chân mui bạt 9,5m9,5 x 2,3 x 2,151,479,000,000
xe tải dongfeng 4 chân thùng lửng 9,5m9,5 x 2,3 x 0,61,464,000,000
xe tải dongfeng 4 chân thùng kín Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,351,518,000,000
xe tải dongfeng 4 chânthùng kín cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,351,528,000,000
xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet Inox 9,5m9,5 x 2,38 x 2,581,528,000,000
xe tải dongfeng 4 chân thùng Palet cont 9,5m9,5 x 2,38 x 2,581,544,000,000
xe tải dongfeng 4 chân thùng cánh dơi 9,5m9,7 x 2,38 x 2,351,644,000,000
Đối với xe 4 chân nóc cao + 10.000.000vnđ(Mười triệu đồng chẵn)  
Xe đầu kéo Dongfeng  
Xe đầu kéo 1 cầu 270Hp Cummin – 2022Cầu láp789,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Cummin – 2021Cầu láp1,089,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 400Hp Renault – 2021Cầu láp1,149,000,000
Xe đầu kéo 2 cầu 450Hp Renault – 2021Cầu dầu1,169,000,000

Ưu nhược điểm của xe tải Dongfeng

Hoàng Huy Dongfeng là thương hiệu xe tải đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc. Hiện nay, hầu hết xe tải Dongfeng đều được tập đoàn Hoàng Huy nhập khẩu về Việt Nam và phân phối cho các đại lý.

Ưu điểm

– Giá cả “mềm” hơn những dòng xe cùng loại nhưng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản.
– Được thiết kế phù hợp với địa hình đồi dốc hiểm trở tại Việt Nam.

– Thích ứng dễ dàng với môi trường ẩm ướt, khí hậu khắc nghiệt.

– Phụ tùng thay thế có mặt tại hầu hết các showroom, đại lý. Hiện nay đã có 2 công ty nhập khẩu dây chuyền sản xuất phụ tùng xe tải Dongfeng về Việt Nam.

– Phần lớn kỹ thuật viên tại mọi nơi đều có thể khắc phục sự cố của xe tải Dongfeng Hoàng Huy.

– Đa dạng mẫu mã: xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe gắn cẩu tự hành, xe cứu hộ, …

– Đa dạng tải trọng: 1,9 đến 19 tấn.

– Đa dạng thùng: thùng bạt, thùng kín, thùng cont, thùng lửng, thùng balet inox, thùng balet cont, …

– Chất liệu thùng xe phù hợp để chứa nhiều loại mặt hàng, ít bị biến dạng khi va đập.

– Tiết kiệm nhiên liệu, động cơ siêu khỏe Cumin lSL 315.

– Chính sách trả góp lâu năm.

Nhược điểm

– Do dongfeng ít thay đổi cấu hình để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam và do những năm trước do Dongfeng lắp ráp chất lượng kém hơn so với Dongfeng nhập khẩu khiến cho khách hàng còn nghi ngại với dòng xe này  

xe-tai-thung-dongfeng-7m5

Xe tải Dongfeng Hoàng Huy trọng tải lớn

Nhìn chung, xe tải Dongfeng Hoàng Huy có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Trước khi mua xe, khách hàng hãy cân nhắc về trọng tải cũng như nhu cầu khi sử dụng xe về dài. Trong những năm gần đây, Dongfeng là hãng xe được nhiều người lựa chọn nhất bởi vì những lợi thế trên.

Những ưu đãi khi mua xe tải Dongfeng tại Hoàng Huy Dongfeng

Khi mua xe ben Dongfeng tại Hoàng Huy Dongfeng, khách hàng được nhận những ưu đãi sau đây:

xe-ben-8-tan-dongfeng

Xe ben Dongfeng

– Xe Dongfeng nhập khẩu chính hãng, chất lượng cao.

– Giá cả cạnh tranh, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng.

– Bảo hành như đã cam kết. Hoàng Huy Auto tại Hà Nội đã mở xưởng để thực hiện dịch vụ, chính sách sửa chữa, bảo hành xe.

– Giao hàng toàn quốc.

– Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật hoạt động 24/7.

– Có chính sách vay vốn, trả góp.

– Hỗ trợ đăng kiểm, đăng ký.

Với bảng giá xe Dongfeng mới nhất và chính sách ưu đãi có 1-0-2 tại Hoàng Huy Auto, khách hàng có thể nhanh chóng mua được xe với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản và xét duyệt nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *